دکتر مونا نوروزی

متخصص ترمیمی و زیبایی

دارای بورد تخصصی

دكتر مونا نوروزي متولد ١٣٦٥ تهران هستند كه در سال ١٣٨٣ موفق به قبولي در رشته دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تهران شدند و در سال ١٣٩٠ در رشته تخصصي دندانپزشكي ترميمي و زيبايي دانشگاه علوم پزشكي كرمان دوره تخصصي خود را آغاز كرده و در انتهاي دوره تخصص موفق به دريافت بورد تخصصي در اين رشته شدند.   

 

 

10

سال تجربه کاری

999

تعداد بازدید کننده

250

بیماران راضی