مقالات

یازدهمين نشست انجمن ارتودنتيست هاي ايران در كنار همكاران عزيز نشست علمي بين بخشي رشته هاي ارتو، ترميمي، پروتز، اندو و پريو

یازدهمين نشست انجمن ارتودنتيست هاي ايران در كنار همكاران عزيز نشست علمي بين بخشي رشته هاي ارتو، ترميمي، پروتز، اندو و پريو

همكاري در گرداوري چندين بخش كتاب و رسم تمام تصاوير اورجينال كتاب